فرزاد جوادی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کارشناس ارشد حقوق مولف و مدرس

استعلام رایگان اصالت اسناد مالکیت

سازمان ثبت از طریق این لینک امکان بررسی اصالت اسناد مالکیت را برای همگان فراهم کرد http://estate.ssaa.ir/ ✅اطلاعاتی که بصورت رایگان از این طریق می‌توانید راجع به اسناد مالکیت ارائه شده به شما، کسب کنید عبارت است از: 🔸مساحت ملک 🔸نوع ملک (خانه یا مغازه یا…) 🔸وضعیت خاص (طلق بودن یا نبودن) 🔸نوع کاربری ملک…

نکات مهم و‌ کلیدی قانون حمایت از اطفال نوجوانان ابلاغی ۹۹/۳/۲۲

💠 نکات مهم و‌ کلیدی قانون حمایت از اطفال نوجوانان ابلاغی ۹۹/۳/۲۲ 🔹هر فرد زیر ۱۸ سال نوجوان محسوب می شود. 🔹وضعیت های زیر در خصوص افراد زیر ۱۸ سال وضعیت خطرناک محسوب و در صورتی که این افراد را در معرض آسیب های جسمی، ذهنی، اخلاقی، آموزشی و‌امنیتی قرار دهد، موجب دخالت و‌ حمایت…

اگر مدعی حقی بودیم و طرف دعوا فوت شد چه نکاتی را باید رعایت نماییم

اصطلاح « دعوی بر میت » در مواد 232 ( حسبی ) و 279 – 278 ( آئین دادرسی مدنی) و اصطلاح «دعوی بر متوفی » در ماده 333 ( قانون مدنی) در معنای ادعا، بکار رفته و نه دعوی به مفهوم اعم یا اخص آن. زیرا هرگاه خوانده دعوی در تاریخ اقامه دعوی فوت…

مطالبه پول در دادگاه

آیا اگر مبلغی به شخصی پرداخت نمودیم می توانیم پول خود را مطالبه نماییم؟

نمونه رای مستدل دادگاه ✅ چکیده: اماره مدیونیت در هنگام پرداخت وجه به دیگری 🔹دادنا‌مه‌ شماره : 8909975112401348 🔹مورخ: 30/9/89 🔹پرونده‌ شماره:‌ 890540‌ ‌         «راجع به دعوای آقای برزو … با وکالت آقای محمدرضا … به طرفیت آقای امید … دایر بر صدور حکم بر محکومیت خوانده به مسترد نمودن مبلغ…