مطالبه خسارت و غرامات ملک

مقدمه در صورتی که فروشنده ملک دیگری را فروخته باشد الف) گزارش پرونده به استحضار می‌ رساند، آقای ……….. وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، در خصوص نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن و جبران آن به عنوان غرامت ناشی از مستحقٌ‌…

بهترین وکیل اصفهان

نکات مهم دعوی الزام به اخذ پایان کار در اصفهان

نکات مهم دعوی الزام به اخذ پایان کار در اصفهان وکیل دعاوی ملکی در اصفهان • اگر در ساخت ساختمان در اصفهان تخلفاتی صورت گرفته باشد، پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها ارجاع شده ، و دریافت گواهی پایان کار برای ساختمان، بستگی به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها خواهد داشت.• اگر رای…

نکاتی در مورد علم قاضی در زنا و رابطه نامشروع توسط بهترین وکیل جزایی اصفهان

همانطور که مستحضر می باشید ماده211 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد ، علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد قاضی مطرح می شود در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.…

بهترین وکیل جزایی اصفهان

توضیحاتی در مورد ماده 72 قانون امور حسبی

این ماده قانونی بیان میدارد که حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت‌شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد ولی دارای ایراداتی می باشد