نکاتی در مورد سرقفلی و حق کسب و پیشه مغازه

نکاتی در مورد سرقفلی و حق کسب و پیشه تهیه شده در دفتر وکیل دادگستری در اصفهان تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه را بارها خوانده اید و در این مطلب فقط به ارائه نکات تخصصی دعاوی سرقفلی میپردازیم . ایا شما به عنوان موجر یا مستاجر در اصفهان دچار مشکل حقوقی شده اید…

مطالبه پول در دادگاه

آیا اگر مبلغی به شخصی پرداخت نمودیم می توانیم پول خود را مطالبه نماییم؟

نمونه رای مستدل دادگاه ✅ چکیده: اماره مدیونیت در هنگام پرداخت وجه به دیگری 🔹دادنا‌مه‌ شماره : 8909975112401348 🔹مورخ: 30/9/89 🔹پرونده‌ شماره:‌ 890540‌ ‌         «راجع به دعوای آقای برزو … با وکالت آقای محمدرضا … به طرفیت آقای امید … دایر بر صدور حکم بر محکومیت خوانده به مسترد نمودن مبلغ…

تنها بودن زن و مرد نامحرم، رابطه نامشروع، قدم زدن در پارک و خیابان، منزل، وسیله نقلیهرابطه نامشروع، قدم زدن در پارک و خیابان، تنها بودن زن و مرد نامحرم، منزل، وسیله نقلیه

صرف مکالمه تلفنی و قدم زدن در پارک یا خیابان و یا تنها بودن زن و مردی در یک جا اعم از منزل یا وسیله نقلیه از مصادیق رابطه نامشروع نیست

تنها بودن زن و مرد نامحرم، رابطه نامشروع، قدم زدن در پارک و خیابان، منزل، وسیله نقلیهرابطه نامشروع، قدم زدن در پارک و خیابان، تنها بودن زن و مرد نامحرم، منزل، وسیله نقلیه