استعلام رایگان اصالت اسناد مالکیت

سازمان ثبت از طریق این لینک امکان بررسی اصالت اسناد مالکیت را برای همگان فراهم کرد http://estate.ssaa.ir/ ✅اطلاعاتی که بصورت رایگان از این طریق می‌توانید راجع به اسناد مالکیت ارائه شده به شما، کسب کنید عبارت است از: 🔸مساحت ملک 🔸نوع ملک (خانه یا مغازه یا…) 🔸وضعیت خاص (طلق بودن یا نبودن) 🔸نوع کاربری ملک…