بهترین وکیل اصفهان

نکات مهم دعوی الزام به اخذ پایان کار در اصفهان

نکات مهم دعوی الزام به اخذ پایان کار در اصفهان وکیل دعاوی ملکی در اصفهان • اگر در ساخت ساختمان در اصفهان تخلفاتی صورت گرفته باشد، پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها ارجاع شده ، و دریافت گواهی پایان کار برای ساختمان، بستگی به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها خواهد داشت. • اگر…