ادرس وکیل جوادی نژاد در اصفهان

دفتر وکالت و خدمات حقوقی جوادی نژاد در اصفهان

دفتر وکالت و خدمات حقوقی جوادی نژاد در اصفهانتجدیدنظر و اعتراض به احکام دادگاههای اصفهان با تجربه صدها پرونده موفققبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی تخصصی:*جرایم کیفری: کلاهبرداری ، سرقت ، مواد مخدر، قاچاق ،قتل، ضرب و جرح ، چک بلامحل ، ترک انفاق*دعاوی حقوقی : مطالبه طلب، چک ، دعاوی تجاری ، ثبتی و…