وکالت بلاعزل

وکالت بلاعزل چیست؟ وکالت بلاعزل سندی است محضری و رسمی که از طریق دفترخانه اسناد رسمی توسط موکل به وکیل( که می تواند هر شخص عاقل و بالغی باشد ) داده می شود که در کار مشخصه ای که خلاف مفهوم ماده ۱۰ قانون مدنی نباشد اختیارات واسعه و تمام و کمال را تا اجرای…