ادرس وکیل در اصفهان با موضوعات کیفری

موضوعات فعالیت وکیل فرزاد جوادی نژاد در اصفهان کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عضو رسمی کانون وکلای دادگستری وکیل کیفری در اصفهان برای  دفاع از جرم موضوع ماده ۵۳۶ »»» جعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی وکیل کیفری در اصفهان برای  دفاع از جرم موضوعماده ۵۹۶ »»» سوء استفاده از ضعف نفس…