کلاس متون فقه 3 مبحث ارث

کتاب میراث محاسبه انلاین ارث بر اساس ماده ۱۴۰ قانون مدنی ایران: «تملک از روش‌های زیر محقق می‌شود: احیاء زمین‌هایی که آباد نیستند. حیازت اموالی که مباح هستند. تنظیم عقود و ایجاد تعهدات ارث» در نتیجه کلیه اموالی که در زمان فوت، به مورث تعلق داشته است، بعد از فوت، به وراث او تعلق می‌گیرد.…